مشخصات فردی و زندگینامه
نام:امیرحسین
نام خانوادگی:کامل نواب
پست الکترونیک:nasimbehesht66@yahoo.com
تخصص ها:ادیان و مذاهب ، تبلیغ